ساعات پرواز و حرکت قطار

 

قطار

رفت: هرروز ساعت 17:10  از کرمان به تهران بهای بلیط برای هر نفر 165000 ریال

برگشت: هر روز ساعت 16:50 از تهران به کرمان بهای بلیط برای  هر نفر 165000 ریال

 

پروازهای ماهان ایر از کرمان به تهران

ساعت    5:30     هر روز به استثناء جمعه ها

ساعت    15:40   هر روز به استثناء جمعه ها

ساعت     21      هر روز به استثناء جمعه ها

 

پروازهای روز جمعه هر هفته از کرمان به تهران

ساعت 14:20 و 21

 

پروازهای ماهان ایر از تهران به کرمان

ساعت    8:10  هر روز به استثناء جمعه ها

ساعت    18:20 هر روز به استثناء جمعه ها

ساعت    23:40 هر روز به استثناء جمعه ها

 

پروازهای روز جمعه هر هفته از تهران به کرمان

ساعت       18:20 و 23:40

 

 پروازهای ایران ایر از کرمان به تهران 

ساعت    8:15     هر روز

 

پروازهای ایران ایر از تهران به کرمان

ساعت    5:55     هر روز  به استثناء روزهای جمعه، روزهای جمعه متغیر

 

پروازهای ایران ایر جمعه ها

کرمان به تهران    8 صبح                     

تهران به کرمان   ساعت6     

 

بــازديد امروز :
٤٦   نفر 
کـل بازديد ها :
٦٨٣٠٥   نفر 
تـعــداد اعضا :
١٠٤٠   نفر